Numero #122 April 2011 | Ph. Greg Kadel | Feat. Malgosia Bela